VII Międzynarodowy
Kongres Kreatywny Design Plus

Konferencja w Szczecinie poświęcona sektorom kreatywnym:
19-20.10.2023

Wkrótce więcej informacji